Serwis gwarancyjny i pogwararancyjny

[Rozmiar: 21825 bajtów] Usługi NordaMAR oferuje szeroką gamę usług serwisowych szeroko pojętych systemów automatyki jak i elektroniki. Firma pomaga w osiągnięciu maksymalnych korzyści z eksploatacji urządzeń w czasie całego cyklu życia produktu: oględziny miesięczne i kwartalne instalacji przemysłowych; okresowe przeglądy instalacji przemysłowych; umowy serwisowe dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika i charakterystyki obiektów; naprawy i konserwacje zwiększające niezawodność urządzeń i systemów; uruchomienie i parametryzacja systemów automatyki przemysłowej; usługi pomiarowe; Firma NordaMAR oferuje kompletne rozwiązania systemów rozdzielczych i sterowniczych dla pojedyńczych maszyn, linii technologicznych, maszynowni agregatów chłodniczych, statków, jak rozdzielnicze na indywidualne zamówienie. Wszystkie urządzenia są projektowane i produkowanieprzy pomocy własnej kadry inżynierskiej i monterskiej. Dokumentacja jest sporządzana na bazie oprogramowań CAD'owych. Przeprowadzamy również ostatnie stadium uruchomienia jakim jest montowanie na obiekcie, uruchamianie i serwisowanie.
[Rozmiar: 21825 bajtów]
Automatyka przemysłowa
Automatyka morska
Serwis