Certyfikat EAC

Posiadamy certyfikat EAC, pozwalający nam na eksport produktów do Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Armenii i Kirgistanu. Dokument potwierdza zgodność wykonania naszych szaf sterowniczych z normami i standardami jakości i bezpieczeństwa obowiązującymi na rynkach Państw należących do Unii Celnej.