Instalacja

Po wykonaniu wszystkich elementów systemu zapewniamy ich instalację na obiekcie. Przeprowadzamy pomiary odbioru instalacji oraz uruchomienie całego systemu. Zakończeniem projektu jest przekazanie całej instalacji klientowi.