Uruchomienie

Przed opuszczeniem siedziby firmy nasze rozdzielnice i systemy automatyki są testowane elektrycznie i logicznie, dodatkowo przechodzą wewnętrzną kontrolę jakości. W docelowej lokalizacji każdy system ponownie badamy pod kątem technicznym razem z całą instalacją i obiektem technologicznym. Uruchomienie kończy się w momencie, kiedy wspólnie z klientem osiągamy zadowalający efekt. Przekazujemy aktualna dokumentację techniczną, przeprowadzamy profesjonalne szkolenie dla operatorów i zapewniamy ciągłe wsparcie po uruchomieniu. Jeżeli zajdzie potrzeba rozbudowy bądź modernizacji sytemu– jesteśmy do dyspozycji.